Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

5333 89e0 500

lah-disputes:

I decided to create a masterpost that would help you with what you are struggling with. Hopefully any of the links below will help you!

Reminder; You’re going to be okay. What you are going through will pass, just remember to breathe. 

————————————————————————————-

Distractions;

Here are some distractions to help keep your mind occupied so you aren’t too focused on your thoughts. 

Sleep issues; 

 

Uncomfortable with silence; 

Anxiety; 


Sad, angry and depressed/depression; 


Isolation and loneliness; 

 

Self-harm;


Addiction; 

 

Eating disorders; 

 

Dealing with self-hatred;  

 

Suicidal; 

 

Schizophrenia;


OCD;


Borderline personality disorder; 

Abuse; 

 

Bullying;

 

Loss and grief; 

(Other loss and grief)

 

Getting help; 


Things you need to remember; 

 • - Don’t stress about being fixed because you’re not broken.
 • -Remember to remind yourself of your accomplishments. Tell yourself that you’re proud of yourself, even if you’re not. 
 • - This is temporary. You won’t always feel like this. 
 • -You are not alone. 
 • -You are enough. 
 • -You are important. 
 • -You are worth it. 
 • -You are strong. 
 • -You are not a failure, 
 • -Good people exist. 
 • -Reaching out shows strength. 
 • -Breathe. 
 • -Don’t listen to the thoughts that are not helping you. 
 • -Give yourself credit. 
 • -Don’t be ashamed of your emotions, for the good or bad ones. 
 • -Treat yourself the same way as you would treat a good friend. 
 • -Focus on the things you can change. 
 • -Let go of toxic people. 
 • -You don’t need to hide, you’re allowed to feel the way you do. 
 • -Try not to beat yourself up. 
 • -Something is always happening, you don’t want to miss out on what’s going to happen next. 
 • -You are not a bother.
 • -Your existence is more than your appearance. 
 • -You are smart. 
 • -You are loved. 
 • -You are wanted. 
 • -You are needed. 
 • -Better days are coming. 
 • -Just because your past is dark, doesn’t mean your future isn’t bright. 
 • -You have more potential than you think. 
 • - Your value doesn’t decrease based on someone’s inability to see your worth.


Please remember to look after yourself and know that you are more than worth it and you deserve to be happy. Keep smiling butterflies x

 
nierotyk
nierotyk
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaflexibilis flexibilis
nierotyk
nierotyk
1057 45b9 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viamahoniova mahoniova

May 17 2015

nierotyk
8239 95d4
wiek zobowiązuje
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszaaatan szaaatan
nierotyk

May 14 2015

nierotyk
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
Reposted fromprecelka precelka viadamagecase damagecase
0520 9d80

May 06 2015

nierotyk
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
nierotyk

– Czy opuścił Cię kiedyś ktoś, kogo kochałaś?
– Owszem. Zawsze ktoś kogoś opuszcza. Czasem ten drugi cię ubiegnie.
– I co wtedy zrobiłaś?
– Wszystko. Wszystko, ale to nic nie pomogło. Byłam strasznie nieszczęśliwa.
– Długo?
– Tydzień.
– To niedługo.
– Cała wieczność, jeśli się jest naprawdę nieszczęśliwym. Każda cząstka mojej istoty tak była nieszczęśliwa, że kiedy tydzień minął, wszystko się wyczerpało. Moje włosy były nieszczęśliwe, skóra, łóżko, nawet suknie. Nieszczęście wypełniło mnie tak całkowicie, że nic poza nim nie istniało. A kiedy nic już nie istnieje, nieszczęście przestaje być nieszczęściem, bo nie ma go z czym porównać. I wtedy następuje kompletne wyczerpanie. I wtedy to mija.
Powoli zaczyna się żyć na nowo.

— Erich Maria Remarque
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiemanieba niemanieba

April 27 2015

nierotyk
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
6470 5f4d 500
Reposted fromsunlight sunlight viaweciaq weciaq
nierotyk
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viawariatka wariatka

April 17 2015

7850 04bc 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabeware beware
nierotyk

Albo ja byłam tak naiwna, albo Ty byłeś tak przekonujący.

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana vianoniewiem noniewiem
nierotyk

anna-tran:

i just want all my secrets back, i don’t want anyone to know anything about me anymore.

Reposted fromlifeless lifeless viaerrortryagain errortryagain

April 16 2015

nierotyk
0729 b621 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viamalazadymiara malazadymiara
nierotyk
Reposted frompanimruk panimruk vianatioszka natioszka

April 15 2015

nierotyk
6552 5543 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl