Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

nierotyk
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaserplesniowy serplesniowy
nierotyk
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
7329 a2d6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
nierotyk
7339 53b9 500
Reposted fromitgirl itgirl vianikotyna nikotyna
nierotyk
Reposted fromvolldost volldost vianikotyna nikotyna

April 12 2015

nierotyk
1656 3536
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe
nierotyk
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeweloff leweloff
nierotyk
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaSzymonyeee Szymonyeee
nierotyk
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommusset musset viabanshe banshe

April 09 2015

nierotyk
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss vialittleproblem littleproblem
nierotyk
1361 0739
Reposted fromfungi fungi viabarricade barricade
nierotyk
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaRavyna Ravyna

April 08 2015

7598 bafa 500

Ireland

Reposted fromtwice twice viawithout without
nierotyk
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viathuskov thuskov

April 06 2015

nierotyk

"I long so much to make beautiful things. But beautiful things require effort and disappointment and perseverance."

Vincent van Gogh

Reposted fromvaporous vaporous viapuszka puszka

April 03 2015

nierotyk
- Ja chcę być lekarzem. 
- Taki wstyd w rodzinie! A ja marzyłam, że będzie artystą. Kiedy nosiłam go jeszcze w łonie, biegałam po lesie nago, śpiewając Bacha. Wszystko na nic. 
- Widocznie mama fałszowała.
— Sławomir Mrożek "Tango"
Reposted fromrol rol viafantazjowa fantazjowa
nierotyk
People we all know, love and respect!
Reposted fromfabs3 fabs3 viaRedPenny RedPenny
nierotyk
3008 e521
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamajkey majkey
nierotyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl